• image01

    Plánovanie  

    Podpora pri plánovaní nových tovární a výrobných jednotiek.

  • Current

Plánovanie

Podpora pri plánovaní nových tovární a výrobných jednotiek.

Zameranie sa na realizáciu a implementáciu výrobných procesov. Spolupráca s príslušnými orgánmi pre výstavbu a logistiku.

Zadefinovanie základných parametrov a následná lokalizácia a získavanie ponúk potencionálnych obchodných partnerov / dodávateľov. Stavebný management a ochrana záujmov investorov, a to najmä v rámci projektov v strednej a východnej Európy.